O szkole

Trwa już kolejny rok zajęć.

Nauka pływania to przede wszystkim ćwiczenia i zabawy oswajające z wodą - pozwalające bez lęku zanurzać w niej głowę, czy utrzymywać się na jej powierzchni. To także proste ćwiczenia z piankami, "makaronami" i deskami pływackimi oraz skoki do wody. Z czasem wprowadzamy coraz trudniejsze zadania i elementy techniczne. Naszym celem jest uczyć poprzez zabawę.

Umiejętność radzenia sobie w środowisku wodnym jest niezmiernie ważna. Jak wykazują badania i obserwacje, pokonanie lęku przed wodą pozwala pokonać wiele innych lęków w życiu. Dziecko (a także dorosły, który uczy się pływać) staje się bardziej śmiałe i pewne siebie. Jesteśmy świadkami i uczestnikami wszechstronnego rozwoju naszych uczniów.

Naturalnie nie należy niczego robić na siłę! Niektóre dzieci (i dorośli) potrzebują więcej czasu od innych, aby zaufać wodzie oraz instruktorowi. W naszej szkole każdy jest traktowany indywidualnie, ponieważ niezwykle ważna jest dla nas pozytywna atmosfera w trakcie zajęć.

Pływanie to wspaniała umiejętność, która przydaje się w życiu, np. w czasie wyjazdów na wypoczynek. Umiejętność ta integruje i pozwala wspólnie spędzać miło czas. Jeśli podczas wyjazdów w grupie znajdzie się jedna osoba niepływająca - często zdarza się, że pozostaje z boku, boi się wejść do wody, gdy inni świetnie bawią się w morskich falach czy na kajakach. A przecież wyjeżdżamy na wypoczynek także po to, by nawiązywać nowe kontakty. Nawet korzystanie ze sprzętu pływającego wymaga umiejętności poruszania się w wodzie.

Mam nadzieję, że - biorąc pod uwagę ogromne korzyści, jakie wynikają z posiadania umiejętności pływania - będziecie Państwo zadowoleni ze współpracy z naszą szkołą. Tym bardziej, że staramy się nie tylko uczyć pływać, ale też towarzyszyć naszym uczniom w ich rozwoju, napełniać ich przekonaniem, że są wspaniali pod każdym względem.

My to już wiemy ;) A dzięki temu, że kochamy to, co robimy, możemy dać z siebie jak najwięcej.

Nasze metody nauczania nie opierają się tylko na ćwiczeniach technicznych, ale bierzemy również pod uwagę uwarunkowania psychiczne. Każde dziecko i każdy dorosły jest traktowany indywidualnie zarówno pod względem jego możliwości fizycznych, jak i psychicznych.

Mamy w naszej szkole dzieci i dorosłych, którzy wcześniej nie mogli pokonać lęku przed wodą..., a w ŻABCE im się to udało!

Poprzez naukę pływania chcemy dać dużo pozytywnych komunikatów naszym uczniom. Jesteśmy zaszczyceni, że to właśnie nam zaufali.

Rodziców naszych najmłodszych uczniów zachęcamy, byście dawali Państwo swoim pociechom jak najwięcej słów otuchy, bo nauka pływania jest dla nich nie lada WYZWANIEM!