Regulamin Pon i Śr

  • Warunkiem uczestniczenia dziecka w zajęciach nauki pływania jest zgoda rodziców oraz brak przeciwwskazań zdrowotnych (na podstawie formularza wypełnionego przez rodziców na pierwszych zajęciach).
  • W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach z powodu choroby lub innej ważnej przyczyny, istnieje możliwość odrobienia ich w innym terminie pod warunkiem wcześniejszego UMÓWNIENIA SIĘ z instruktorem.
  • Nieusprawiedliwione opuszczanie zajęć w Szkole Pływania Żabka nie jest podstawą do zwrotu pieniędzy.
  • W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności, następuje skreślenie dziecka z listy uczniów szkoły.
  • Szkoła Pływania Żabka nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni pływalni.
  • Prosimy, aby dzieci nie spożywały posiłków na dwie godziny przed zajęciami.

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych ("RODO") informujemy, że:

1. Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane jedynie w celu realizacji umowy i nie są przekazywane osobom trzecim.
2. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
SZKOŁAPŁYWANIA ŻABKA SYLWIA KRYSIŃSKA DARIUSZ GARDASIEWICZ S.C.
UL. SZYBOWCOWA 65E/3 70-843 SZCZECIN.
Aby skontaktować się z nami zadzwoń pod numer: 501 199 450.
3. Dane osobowe są przechowywane w czasie niezbędnym do realizacji umowy.
4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy. Niepodanie tych danych uniemożliwi jej zawarcie.